Seniori- ja palvelutalo Viitakodin nettikerho

Koska:
11/12/2017 @ 10:00 – 12:00
2017-12-11T10:00:00+02:00
2017-12-11T12:00:00+02:00
Missä:
Viitakoti Hyvinvointikeskus
Viitaniementie 24
40720 Jyväskylä
Suomi
Yhteystiedot:
Anna Makovuo
010 4206220
Seniori- ja palvelutalo Viitakodin nettikerho @ Viitakoti Hyvinvointikeskus | Jyväskylä | Suomi

Haluatko helpottaa arkeasi internetin avulla? Nettikerhossa tutustut internetin mahdollisuuksiin. Saat valmiudet hyödyntää itsellesi tarpeellisten sivustojen tietoja ja palveluita sekä käyttää internetiä yhteydenpitoon.

Ikääntyvien yliopiston tutorit neuvovat atk-asioissa apua tarvitsevia kirjastoissa, palvelutaloissa sekä päiväkeskuksissa. Enempi tietotekniikan osaamista haluaville suosittelemme osallistumista ikääntyvien yliopiston atk-kursseille.

https://kesayo.jyu.fi/ikaantyvienyliopisto/etusivu/teksti/Ikis_kevat17 NETTIVERSIO.pdf

 

Teknologialla on mahdollista lisätä iäkkäiden elämän laatua arjessa. Edellytyksenä on kuitenkin sen yksinkertaisuus ja käyttäjälähtöisyys sekä sulautuvuus arjen toimintoihin. Iäkkäät tarvitsevat tuekseen myös tietoteknistä osaamista, osaamisen tukemista ja koulutusta. Lisäksi on huomioitava iän tuomat erityistarpeet. Teknologiaa tulee aktiivisesti tehdä tutuksi tälle ikäryhmälle. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä enemmän
huomiota niihin, joilla ei ole läheisiä tukemassa teknologian käyttöä ja auttamassa. Tärkeää on pitää yllä vaihtoehtoista palvelutarjontaa niille, jotka eivät osaa tai halua käyttää teknologiaa arjessa.

Uudet teknologiset ratkaisut ja innovaatiot ovat mullistaneet päivittäisten asioiden hoitamista ja ihmisten välisiä kommunikaatiomuotoja. Teknologiaa on tänä päivänä kaikkialla. Nyky-yhteiskunnassa onkin välttämätöntä omata tietyntasoista teknologiaosaamista. Tietoyhteiskunnassa teknologia ei ole vain yksityishenkilöiden arjen hyödyke, vaan yhä useammat julkiset ja yksityiset palvelut ovat siirtyneet teknologian välityksellä hoidettaviksi.

Lähde: KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti), Ikääntynyt ja teknologia
www.ikateknologia.fi
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Hämeentie 58–60 A 52
00500 HELSINKI
Puh 09 774

http://KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) www.ikateknologia.fi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Hämeentie 58–60 A 52 00500 HELSINKI Puh 09 774