Hyvinvointikeskus Viitakoti

 

Viitakodit ry

Viitakodit ry on perustettu v. 1956 toimimaan vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa voittoa tavoittelematta asumispalveluja ikäihmisille heidän hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Yhdistys omistaa Viitaniemessä Tuomiojärven läheisyydessä kiinteistön, johon kuuluvat vanhusten asumispalveluyksikkö, vuokratalo ja päivätoimintakeskus.

Yhdistyksellä on henkilö- ja yhteisöjäseniä. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla henkilö- ja yhteystietonsa yhdistyksen toimistoon. Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 20 € / v ja yhteisö- ja yritysjäseniltä 100 € / v.

Jäsenmaksun voi maksaa FI31 5290 5020 0023 06 (OKOYFIHH) tai yhdistyksen toimistoon.

Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Kevätkokous vahvistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Yhdistyksen täytäntöön panevana elimenä on yhdistyksen hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja neljä jäsentä.

Viitakodit ry:n hallitus

Puheenjohtaja Kimmo Jantunen
Varapuheenjohtaja Kari Jaatinen
Jäsen Johanna Rintala
Jäsen Riitta Räsänen
Jäsen Juhani Apilainen

 

Missio:

”Hyvää elämää Hyvinvointikeskus Viitakodissa”. Viitahoiva Oy tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden hyvään elämään tuottamalla laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ateria-, hyvinvointi-, kotihoito-  ja kotisairaanhoitopalveluja, kuntouttavaa päivätoimintaa sekä seniori- ja palveluasumista.

Visio:

Hyvinvointikeskus Viitakoti on vetovoimaisin senioreiden kohtaamis- ja asuinpaikka Jyväskylässä. Ystävällinen henkilöstö, hyvä hoito, aktiivinen viriketoiminta ja kodinomaiset, yksilölliset tilat mahdollistavat asiakkaiden hyvän elämän seniori- ja palvelutalossa. Kaunis ympäristö, aktiivinen päivätoiminta, laadukkaat hyvinvointipalvelut ja hyvä ruoka tukevat asukkaiden ja asiakkaiden hyvää elämää. Hyvinvointikeskus Viitakoti on suosittu ja tunnettu laadukkaasta toiminnastaan.

Ota yhteyttä >

 • 1956

  Jyväskylän Vanhusten Huolto ry perustettu kesäkuun 13. 1956

 • 1962

  Viitakoti valmistuu Marraskuussa

 • 1962

  Ensimmäiset asukkaat saapuvat Joulukuun 3. 1962

 • 1972

  Viitahelmi valmistuu ja ensimmäiset asukkaat saapuvat Elokuussa.

 • 1989

  Kolmas rakennus, päiväkeskus, nykyinen Viitatupa valmistuu kesällä.

 • 1996

  Viitakoti peruskorjattiin ja muutettiin dementoituneiden vanhusten kodiksi.

 • 2006

  Viitahelmen peruskorjaus valmistuu.

 • 2007

  Yhdistyksen nimi muutettaan Viitakodit ry:ksi

 • 2016

  Uudet senioriasunnot valmistuvat

 • 2017

  Viitakodin peruskorjaus valmistuu

Viitakodit ry

Viitakodit ry on perustettu v. 1956 toimimaan vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa voittoa tavoittelematta asumispalveluja ikäihmisille heidän hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Yhdistys omistaa Viitaniemessä Tuomiojärven läheisyydessä kiinteistön, johon kuuluvat vanhusten asumispalveluyksikkö, vuokratalo ja päivätoimintakeskus.

Yhdistyksellä on henkilö- ja yhteisöjäseniä. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla henkilö- ja yhteystietonsa yhdistyksen toimistoon. Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 20 € / v ja yhteisö- ja yritysjäseniltä 100 € / v.

Jäsenmaksun voi maksaa FI31 5290 5020 0023 06 (OKOYFIHH) tai yhdistyksen toimistoon.

Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Kevätkokous vahvistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Yhdistyksen täytäntöön panevana elimenä on yhdistyksen hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja neljä jäsentä.

Viitakodit ry:n hallitus

Puheenjohtaja Kimmo Jantunen
Varapuheenjohtaja Kari Jaatinen
Jäsen Johanna Rintala
Jäsen Riitta Räsänen
Jäsen Juhani Apilainen

 

Viitahoiva Oy

Viitakodit ry:n 100% omistaman Viitahoiva Oy:n toiminnan tavoitteena on taata asiakkaille hyvä ja arvokas elämä sekä tukea olemassa olevien resurssien käyttämistä aktiiviseen ja elämykselliseen elämään.

Hyvinvointi muodostuu monista erilaisista tekijöistä. Hyvinvointikeskus Viitakodissa tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia:

 • turvallisella asumisella
 • kauniilla ympäristöllä
 • hyvällä hoivalla
 • kuntouttavalla päivätoiminnalla
 • maukkaalla ja terveellisellä ruualla
 • monipuolisella liikunta- ja kulttuuritarjonnalla
 • puutarhanhoidolla
 • sosiaalisilla kontakteilla
 • monipuolisilla hyvinvointipalveluilla (hieroja, jalkojenhoitaja, kampaaja yms.)


Viitahoiva Oy:n toiminta perustuu sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja hyvän elämän osatekijöihin: terveys, toimeentulo, asuminen, puhdas ympäristö, turvallisuus, itsensä toteuttaminen ja läheiset ihmissuhteet. Toiminnassa vaikutetaan asiakkaiden toimintakyvyn eri osa-alueisiin:

Fyysinen toimintakyky, mikä on ihmisen selviytymistä päivittäisistä perustoiminnoista.
Kognitiivinen toimintakyky, mikä käsittää muistin, oppimisen, tiedon käsittelyn, toiminnanohjauksen ja kielellisen toiminnan.
Psyykkinen toimintakyky, mikä käsittää ihmisen elämän hallinnan, mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin. Itsensä arvostaminen, mieliala, omat voimavarat ja erilaisista haasteista selviytyminen ovat myös osa psyykkistä toimintakykyä.
Sosiaalinen toimintakyky, mikä käsittää kyvyn osallistua ja toimia sujuvasti sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ottaa vastuuta läheisistä ja oman elämänsä hallinnasta.
Viitahoiva Oy:n hallitus

Puheenjohtaja Kimmo Jantunen
Varapuheenjohtaja Kari Jaatinen
Jäsen Juhani Apilainen

Lähetä viestiä Viitahoivan hallitukselle >

Hyvinvointikeskus Viitakoti

Ota yhteyttä

Satu Väisänen

Toimitusjohtaja

Satu Väisänen
010 420 6221
satu.vaisanen[at]viitakodit.fi
Hyvinvointikeskus Viitakoti
Scroll Up